Nebankovní půjčkaNebankovní sektor funguje na nepatrně jiné bázi než dozorované bankovní instituce. Tento segment není státem, respektive Českou národní bankou hlídán, takže prakticky kdokoliv může nabízet peníze na půjčení. Jsme toho dennodenně svědky na autobusových zastávkách či v novinách. Jde tedy o značně rizikovou oblast. Nebankovní sektor představují všichni, kdo poskytují nějaké peníze. Často jde o soukromé investory, jednotlivce, sdružení osob či větší zavedené instituce, které jsou svou úrovní konkurenty i bankám. Jde o velmi široký a relativně nepřehledný trh. Žadatel o půjčku tak muže mít velmi složitou situaci s adekvátním a kvalitním výběrem toho správného poskytovatele půjčky.

Na nebankovním trhu se samozřejmě pohybují kvalitní, stabilní a seriózní obchodníci, kteří poskytují peněžní prostředky na podobném principu jako bankovní instituce, avšak objevuje se zde také nemalé procento takových poskytovatelů, kteří se chovají velice nesolidně a jediným jejich motivem je co možná nejvíce vydělat na co možná nejméně lidech. Tudíž se objevují určité podvodné praktiky hraničící či občas dokonce překračující mez zákona. Těmto poskytovatelům prostředků je třeba se velkým obloukem vyhnout. Poznají se zpravidla velmi jednoduše. Nekompletní údaje, v obchodních podmínkách drobné písmo, neupravené smlouvy ale i často nereálně nízký úrok může znamenat určitý nekalý obchod.

Půjčka bez doložení příjmu je vhodná pro každého. Půjčka do výplaty vám pomůže překlenout dobu než přijde výplata. Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na mobilním telefonu.

Nebankovní půjčky online

Uzavírání půjčky v nebankovním sektoru je podstatně rychlejší a snazší porovnání se situací v bance. Pokud je smlouva kvalitní a odpovídá standardům mají nebankovní půjčky jednu obrovskou výhodu oproti bankovní. Je totiž okamžitá. Vyřízení je na počkání a peníze jakbysmet. Obvykle stačí dva doklady totožnosti a půjčku je možné bez okolků snadno uzavřít. Některé instituce totiž nevyžadují ani doklad o výši příjmů a nenahlíží do registru dlužníků. Díky tomu dostane půjčku i ten, který měl v minulosti problém nějaký úvěr ať už z jakýchkoliv důvodů splatit. Na druhé straně však stojí vyšší úrok v porovnání s bankovním sektorem. Tento vyšší úrok je daní za to, že nebankovní instituce nevyžadují tolik informací o klientovi a podstupují tak vyšší riziko, které je právě vyšší úrokovou sazbou kryto. Díky tomu má bankovní sektor možnost vůbec peníze poskytovat, jelikož bez vyšších úrokových sazeb, by neměl možnost ochránit se proti případným neplatičům, kteří se právě v tomto sektory často objevují. Avšak nebankovní sektor má často velmi striktně ošetřeny smlouvy v tom ohledu, že v případě neplacení se vůbec nečeká na soud, ale vše podstupuje domluvený (institucí navržený) rozhodce, který okamžitě věc předává exekutorovi a ten koná.

Takže je velmi důležité řádně půjčky z nebankovního sektoru splácet, jinak se může dlužník vystavit velkým problémům s případným exekutorem, který si samozřejmě k dlužné částce navíc připočte vlastní režie. Proto je u nebankovních (ale samozřejmě i u bankovních) půjček velmi důležité důkladně číst smlouvu a obchodní podmínky. Nenechte se rozhodit či zatlačit do kouta. Je důležité všemu dobře rozumět a správně chápat. Případně se o nejasnostech poradit se svým právníkem. Rozhodně není vhodné podepisovat smlouvu, ve které se nachází sporné či nejasně definované podmínky. Ty pak mohou být použity proti vám a dostanete se zbytečně do problémů.

Česká spořitelna má u nás dlouholetou tradici. ČSOB internetbanking vám umožní přístup k vašim financím. GE Money je tradiční americká bankovní společnost.Rizika půjček

Při uzavírání půjčky existuje vysoké riziko chyby, které se neodpouští. Každé uzavřením smlouvy o půjčení peněz musí být jednoznačně dobrovolné a svobodnou vůlí obou stran. To je základní předpoklad platnosti každé smlouvy ze zákona. Další podmínkou je dostatečná informovanost. Informovanost o smlouvě jako takové, o obchodních podmínkách, o právech a povinnostech, které ze smlouvy vyplývají. V praxi se jedná především o pozici dlužníka, jelikož strana, která peníze poskytuje velmi dobře zná svou předtištěnou smlouvu a obchodní podmínky, které jsou jejím dodatkem. Důležité je pečlivě a poctivě celou smlouvu pročíst. Důkladná četba, v klidu a se zamyšlením se nad spornými pasážemi. Samozřejmě v případě jakýchkoliv nejasností je důležité vše konzultovat s právníkem nebo se dotázat na pobočce, co která pasáž přesně znamená. Především je nutné číst ta malá písmenka obvykle na koncích stránky. Právě tam je obvykle nejdůležitější sdělení z celé smlouvy. Jedná se o obvyklou taktiku u nebankovních institucí, které se tak snaží přimět klienty uzavřít nevýhodné smlouvy a půjčky, na které se vztahuj třeba obrovské sankce v případě prodlení, které jsou právě na konci smlouvy malým písmem uváděny. Proto je vhodné vše v klidu přečíst od začátku až do konce a rozvážně si vše ujasnit.

Navíc je nutné přečíst si také podmínky. Obchodní podmínky jsou totiž také součástí podepisované smlouvy, jelikož na ně je často odkazováno. Obchodní podmínky by mělo obvykle stačit si zběžně prohlédnout a případně rizikové body si přečíst důkladněji. Právě v obchodních podmínkách je totiž uváděno, jak budou řešeny případné spory, kdo je bude řešit, jaké plynou sankce z nedodržení smlouvy a podobně. Takže i obchodní podmínky jsou nesmírně důležité a není radno jejich čtení a porozumění zanedbat. Samotná smlouva o půjčce pak musí obsahovat určité zákonem dané náležitosti. Rozhodně v ní musí být obsaženo RPSN, stanovení podmínky, za kterých se může RPSN měnit, stanovení výše půjčky a splátek, respektive jejich počtu a doby splatnosti. Dále pak závazek věřitele informovat dlužník o jakýchkoliv změnách RPSN a další podmínky, které se uplatňují při případných sporech. Všechny náležitosti je nutné do smlouvy případně zahrnout, čímž se vyhnete případným budoucím problémům s neinformovaností či špatnou interpretací.A v neposlední řadě je důležité zvolit vůbec správnou instituci. Je vhodné vybírat pouze zavedené instituce, které mají dobré jméno a spokojené klienty. Reagovat na inzerát, který je vyvěšený na autobusové zastávce, opravdu není tou pravou volbou, jak si bezpečně a vhodně půjčit peníze. Jednotlivci, kteří takto inzerují jsou často velmi anonymní a snaží se utvářet a interpretovat si zákon podle svého. Tím pádem jsou půjčky pro žadatele velmi nevýhodné a krajně drahé. Proto je základním úkolem při výběru instituce její zavedenost a reference. Stabilní instituce vám vždy dokáže poskytnout dostatečný komfort služeb a nabídku produktů. Nejlepší možností je samozřejmě banka, které má jasně specifikované faktory, které se na celé ceně půjčky podílejí, takže je velmi transparentní výpočet i přehlednost plateb.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!